Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4

Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4

เป็นละครชุดทางโทรทัศน์อเมริกันแนวซูเปอร์ฮีโร แพร่ภาพทางช่องเอบีซี สร้างโดยจอสส์ วีดอน, เจด วีดอน และมาริสสา ตันเจริญ โดยมีเค้าโครงมาจากชีลด์ (กองการแทรกแซง การบังคับใช้ และการส่งกำลังบำรุงเชิงยุทธศาสตร์แห่งบ้านเกิดเมืองนอน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในมาร์เวลคอมิกส์


45 นาที 241

Episode ของ Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep1
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep2
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep3
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep4
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep5
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep6
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep7
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep8
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep9
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep10
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep11
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep12
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep13
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep14
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep15
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep16
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep17
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep18
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep19
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep20
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep21
Agents of S.H.I.E.L.D. Season 4 - Ep22 จบ

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน