banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1

Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1

เกมออฟโธรนส์เล่าเรื่องราวความขัดแย้งของสมาชิกครอบครัวชนชั้นสูงในจักรวรรดิต่างๆ เพื่อครองบัลลังก์เหล็กตั้งแต่ต้นเรื่อง นอกจากนี้ยังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภัยคุกคามจากดินแดนตอนเหนือของเวสเทรอสอันมีหิมะและน้ำแข็งปกคลุม พร้อมกับภัยจากทวีปฝั่งตะวันออก พ้นจากทะเลแคบไป ซึ่งค่อยปะทุขึ้นพร้อมๆ กัน


0 73

Episode ของ Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep1
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep2
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep3
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep4
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep5
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep6
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep7
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep8
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep9
Game of Thrones - Season 1 มหาศึกชิงบัลลังก์ ปี 1 - Ep10END

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน