banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner
Never Rarely Sometimes Always (2020)  ไม่เคย นานหน บางครั้ง เป็นประจำ

Never Rarely Sometimes Always (2020) ไม่เคย นานหน บางครั้ง เป็นประจำ

แม้ Never Rarely Sometimes Always จะไม่ได้ทำตัวเป็นหนัง ‘วิพากษ์สังคม’ อย่างออกหน้าออกตา แต่ภายใต้ความสงบมันก็สามารถสะท้อนประเด็นชวนขบคิดได้ การที่ออทัมน์ไม่สามารถทำแท้งในบ้านเกิดเพราะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เธอเลยต้องดั้นด้นมานิวยอร์กด้วยวิธีการประหยัดที่สุด ทำให้เห็นผลกระทบของการที่แต่ละรัฐของอเมริกามีกฎหมายแตกต่างกัน


51

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน