Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง

Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง

Snowpiercer ดัดแปลงมาจากนิยายภาพของฝรั่งเศสเรื่อง “Le Transperceneige” ของ Jacques Lob และ Jean-Marc Rochette ตีพิมพ์เมื่อปี 1982 ซึ่งผู้กำกับบงจุนโฮเอามาดัดแปลงเป็นฉบับหนังในปี 2013 บอกเล่าเรื่องราวโลกในอนาคตที่กลายเป็นยุคน้ำแข็ง ผู้รอดตายกลุ่มสุดท้ายอาศัยอยู่บนรถไฟที่แล่นไม่มีวันหยุดที่ต้องแล่นตลอดเวลาไปบนรางรถไฟที่วิ่งรอบโลก ที่เนื้อหาถูกใจบงจุนโฮจนเอามาทำเป็นหนังก็เพราะเนื้อเรื่องนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่การวิพากษ์ประเด็นชนชั้นทางสังคมเช่นเดียวกับที่ทำกับ Parasite (2019)


0 นาที 332

Episode ของ Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.1
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.2
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.3
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.4
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.5
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.6
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.7
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.8
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.9
Snowpiercer (2020) ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง - Ep.10

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน